Domov Župnijski list Dogodek Kontakt Kazalo strani
Župnija
Ključarji
Karitas
Ministranti
Pritrkovalci
Jasličarji
Zakonske skupine
Molitvena skupina
Marijina legija
Zbori
Veroučna šola
Dogodki
"Naše povabilo"
Župnik odgovarja
Svetniki meseca
Galerije
Sorodne strani
Misel tedna
Duh posta je v tem, da naravnih nagnjenj, čustev, sla in strasti, veselja in žalosti ne uničujemo, marveč z duhom vodimo na pravi tir.
(Franc Saleški Finžgar)
Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet je krovna organizacija vseh laiških gibanj v župniji in skrbi za sodelovanje med duhovnikom in laiki v župniji. Na svojih rednih sejah obravnava aktualne probleme na področju pastorale in župnijskega življenja nasploh.

Svet, ki ima 25 članov, vodi župnik. Ob izvoljenih članih so v ŽPS tudi zastopniki skupin (katehistov, pevcev, molitvenih skupin, ministrantov, zakonskih skupin, mladine, ključarjev ter Karitas) in posebej od župnika imenovani člani.

Za učinkovitejše delo člani ŽPS delujejo v naslednjih komisijah: liturgični, gospodarski, komisiji za Karitas, komisiji za prireditve in komisiji za verski tisk.

Sedanji ŽPS je bil izvoljen 08. marca 2010. Njegov mandat traja 5 let.

Pobude (z navedbo imena in priimka) lahko posredujete članom ŽPS tudi po e-pošti.
Ime in priimek:Pobuda Župnijskemu pastoralnemu svetu:

   ©  1996-2016 Župnija Ljubljana Črnuče