Spletne strani prenavljamo.

Arhiv spletne strani je na http://zupnija-lj-crnuce.rkc.si/arhiv/

nalagam novice...